ДЗИ -Преглеждане на оценените писменните работи

    Зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия /в кабинета на заместник директора/ при следния график:

Заповед


Публикувана на: 07.06.2024