График за провеждане на изпити

               График  за провеждане на  изпити за формиране на срочна оценка за II-ия срок и за провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка на ученици от 12 клас на учебната 2023/2024 за учениците от ХІІ клас
 

График


Публикувана на: 10.05.2024