ВМС - КЛАСИРАНЕ

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ВТОРИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ТРЕТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ЧЕТВЪРТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ПЕТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ШЕСТИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- СЕДМИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ОСМИ КЛАС

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ МЕДАЛИ И/ИЛИ ГРАМОТИ ОТ ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ - 27.04.2024 г.- ДЕВЕТИ КЛАС


Публикувана на: 09.05.2024