Обществен съвет

 На  15.04.2024 г. , в 18.00 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17,  ще се проведе заседание на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Запознаване  с бюджета на 2024г. и планираните ремонтни дейности.

Докладва: директорът на гимназията

2. Отчет на изпълнението на бюджета за Първо тримесечие на 2024 година Докладва: директорът на гимназията

3.Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.

 

 

 


Публикувана на: 08.04.2024