Олимпиада лингвистика -резултати

УЧЕНИЦИ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.  

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ЛИНГВИСТИКА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.
 


Публикувана на: 12.03.2024