КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ!!!

Декларация от родител  за несъгласие за публикуване на резултатите на ученика - изтеглете от тук

Заявка за участие - изтеглете от тук

 

На вниманието на всички ученици,които проявяват траен интерес към математиката, техните учители и родители!

 

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 

           На 10 декември (неделя) 2023г. от 10 часа в сградата на ГПЧЕ „С. Радев” ще се проведе Коледно математическо състезание за ученици от 1 до 8 клас.

        РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Състезанието е индивидуално. Учениците от:

І клас  решават 10 задачи;

ІІ до VІІІ клас  (без VII клас)  решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно описано решение. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният – Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.

VІІ клас решават задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване

        Работа по темите:

За 1. и 2. клас – 90 минути,

От 3 до 12 клас – 120 минути;

         Списък на участниците с разпределението им по стаи:

 на 9.12.2023 г. на интернет- страницата на ГПЧЕ „С. Радев“ - www.simeonradev.org след 19.30ч

         Такса за участие на един ученик:  15.00 лева

Обявяване на резултатите: www.simeonradev.org на 18. 12. 2023г. след 17ч.

          НАГРАЖДАВАНЕ:

Класираните   на първите три места се награждават с медали и грамоти;

Класираните до пето място (включително)  се награждават с грамоти;

Място на награждаване: видеозала ІІ етаж ГПЧЕ „С. Радев”

Ден: ще бъде обявен допълнително

Време:13:30 ч.

Заявките за участие с приложен списък се приемат в ГПЧЕ „С. Радев”, на eli_igova@abv.bg, или на тел. 0886719592 до 13 ч. на  9.12.2023г.

Таксата за правоучастие е 15.00 лв и се внася в ГПЧЕ „С. Радев” както следва:

27.11 - 8.12. 2023г. от 8.00 до 16.00ч.

9.12 – 9.12 2023г. от  8.30 до 13.00ч.

10.12.2023г. от 08.00 до 09.00ч.

Или превод в:

ЦКБ Перник- Изток

IBAN BG91CECB97903136262200

BIC CECBBGSF

В основание за плащане да се напишат трите имена на ученика, класа и училището

Важно!!!

Родители, които не желаят резултата на детето им да бъде публикуван, да подадат декларация в канцеларията на ГПЧЕ „Симеон Радев“ до 15 ч.  на 08. 12. 2023г.

 

 

 ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНА ПОДГОТОВКА  И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!


Публикувана на: 27.11.2023