Литературен конкурс

ГПЧЕ „Симеон Радев“ обявява 

литературен конкурс „Инес Павлова“, който се посвещава на Инес Павлова – възпитаник на ГПЧЕ „Симеон Радев“ и преводач

 

I. Общи 

1. Конурсът се организира от бивши възпитаници на ГПЧЕ „Симеон Радев“, ръководството и учители от гимназията.

2. Конкурсът си поставя за цел да мотивира млади таланти, настоящи възпитаници на гимназията.

3. Темата на конкурса за настоящата година е: „Училище за живота“.

 

II. Изисквания и условия за участие:

1. Право на участие имат младежи и девойки на възраст от 14 до 19 години (в гимназиална училищна степен 8 – 12 клас) в направление есе;

2. Творбите да не са публикувани;

3. Участието в конкурса е анонимно необходимо е всеки участник да постави в отделен плик лист с информация за себе си, която съдържа – три имена, телефонен номер и телефон за връзка. Пликът с данните се запечатва и в поставя в по-голям плик с творбата;

4. Творбите се предават в сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“ до 15.12.2023 г. в канцеларията на училището.

5. Наградените се обявяват на 03.01.2024 г.

 

III. Награди:

1. Връчван се една голяма награда – грамота и парична награда в размер на 500 лв.

2. Второ място – грамота и парична награда в размер на 300 лв.

3. Трето място – грамота и парична награда в размер на 200 лв.

4. Журито може да връчи една поощрителна награда – грамота и ваучер за книги в размер на 50 лв.

 

IV. Жури:

1. Творбите се оценяват от 3-членно жури – учители от ГПЧЕ „Симеон Радев“;

2. Журито се определя от директора на гимназията за всяка календарна година;


Публикувана на: 10.11.2023