Заседание на Обществен съвет

 На  11.07.2023 г. , в 17.00 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:

  1. Отчет на изпълнението на бюджета за Второто тримесечие на 2023 година .
  2. Разни – Утвърждаване на учебниците и УУП за учебната 2023/2024 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.

 


Публикувана на: 10.07.2023