Предтавители на IT компания в час по ИТ

        За втори път, програмисти, представители на IT бизнеса в България се срещнаха с ученици от  9 и 11 клас, профил "Софтуерни и хардурни науки".

       Учениците, заедно с младите програмисти, направиха първата си стъпка в дълбоките води на технологиите.

       Програмистите представиха някои от глобалните проекти  върху които работят .

       Срещите между програмисти и ученици, които проявяват интерес към софтуерните и хардуерни науки  са много важни за бъдещото им развитие.

       Когато учениците имат възможността да работят ръка за ръка с опитни програмисти, това ги мотивира и повишава желанието им за учене.

      Огромно БЛАГОДАРЯ на представителите на фирма IG ENGINEERING! За нас е много ценно да сте сред нас! Въпреки динамичното и натоварено ежедневие, вие намерихте време, което да посветите на  нашите ученици от ГПЧЕ"Симеон Радев".


Публикувана на: 17.06.2023