График за запознаване с изпитните работи от ДЗИ!!!

       График за запознаване с изпитните работи от ДЗИ:

      Зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представаители на училищната зрелостна комсия в кабинета на заместник директора.

Заповед.


Публикувана на: 09.06.2023