Обществен съвет

На  05.04.2023 г. , в 17.30 ч. в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл. Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на изпълнението на бюджета за Първо тримесечие на 2023 година
  2. Разни

Публикувана на: 01.04.2023