Обществен съвет!!!

На  12.01.2023 г., от 18.00 ч., в ГПЧЕ “С. Радев“ - гр. Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17 ще се проведе заседание на обществения съвет, при следния дневен ред:

  1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2022 г.
  2. Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ ”С. Радев” за учебната 2023/2024 г.
  3. Разни

 


Публикувана на: 05.01.2023