Патронен празник - конкурс за есе

               Във връзка с патронния празник ГПЧЕ " Симеон Радев" обявява конкурс за есе.

         Темата е "Ние сме строителите на съвременна България".

         Работите да се предават в библиотеката до 13.01.2023г.


Публикувана на: 04.01.2023