SHE CHOOSES STEM FOR THE FUTURE

          

            Имаме удоволствието да Ви съобщим, че ГПЧЕ ,,Симеон Радев” стартира работа по проект SHE CHOOSES STEM FOR THE FUTURE  – Cooperation partnership in school education 2022 -1-IT02-KA220 –SCH-000086855 по програма Еразъм+.

          Начало на проекта 01.11.2022 – 31.10.2024.

          Целта на проекта е да промотира  в училищна среда STEM направлението, което включва точни науки, инженерство и математика и да насърчава момичетата да изберат тези дисциплини за бъдещото си развитие. Една от насоките на проекта е да работи за равнопоставеност между половете, в унисон с директивата на Европейския парламент от 2021 да насърчава и подкрепя равенството между жените и мъжете в образованието и акцентира върху значимостта на образователните институции като се стимулира участието на момичета в избора на STEM дисциплини и подготовката им в тази насока.

Координатор по проекта е община Нарни, Италия. Партньори по проекта са :

- Гимназия  ,,Ганди” , гр. Нарни Италия

- Университет УКАМ  гр. Мурсия, Испания

- Асоциация ,,България Трейнинг” – гр. София, България

- Питещи университет – Румъния

- Факултет по Екология CRN – Рим, Италия

- Европейска платформа на жени-учени – Брюксел

 

             Първата транснационална виртуална среща бе проведена на 24.11.2022, на която всички партньори представиха презентации на своята институция. Всеки от партньорите сподели полезен опит в сферата на STEM, очакванията по проекта и беше набелязана следваща виртуална среща на 25.01.2023.

 

 


Публикувана на: 20.12.2022