Урок по физика

Открит урок по физика

        

 

Днес, 17.11.2022 г. се проведе урок по физика на тема "Равновесие на телата", в който учениците от 9в клас  бяха подготвили множество опити и интерактивни игри, които показаха пред външни гости.

 

 


Публикувана на: 18.11.2022