Стипендии!!! Важно!!!

           На 16.11.2022 г. голямото междучасие от 10.35 часа до 10.55 часа учениците, които не са си взели стипендията, която получават в брой може да си я получат на 1 етаж стаята срещу аварийното стълбище, като представят документ за самоличност. 
            Който не успее и на тази дата, ще си получи стипендията следващия месец заедно с другата.


Публикувана на: 14.11.2022