Интердисциплинарен урок

       

          Методическото обединение по природни науки проведе интердисциплинарен урок на тема "Замърсяването на околната среда в град Перник". 

Презентация 

             Тъй като темата представлява все по-актуален и наболял проблем в нашия град, ученици и учители се включиха активно в намирането и изготвянето на материали по нея. 

            С помощта на приложението "Goosechase" бяха създадени мисии под формата на игри с образователна цел, в които учениците, разделени на групи се състезаваха с идеята за опазване на околната среда. 

            В заключение бяха обсъдени най-проблемните зони в града, заболяванията които причинява замърсяването на околната ни среда и бяха дадени предложения за подобряване и решение на проблемите.


Публикувана на: 28.10.2022