График за работа на комисията по приема

График за работа на комисията по приема

на ученици за учебната 2022/2023г.

 

 

I етап

13.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 18.00ч.

14.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 18.00ч.

15.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

 

                              I етап

21.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 18.00ч.

22.07.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

 

                              I I етап

01.08.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.
 02.08.2022г. Комисията работи от 8.00ч. – 16.00ч.

 

 

 


Публикувана на: 12.07.2022