Обществен съвет - покана заседание 19.04.22 г.

 На  19.04.2022 г., от 17.30 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17 ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

  1.  Запознаване  с бюджета за 2022г. и планираните ремонтни дейности.
  2.  Отчет на изпълнението на бюджета за Първо тримесечие на 2022 година
  3.  Разни

Покана


Публикувана на: 15.04.2022