График стипендии

         Учениците ще получат стипендиите за месец януари 2022 г. на 13.01.2022 г. при следния график.

I междучасие - 9 клас

II междучасие - 10 клас

III междучасие - 9 клас

        Учениците от 12 клас, ще получават стипендиите си и през трите междучасия.

Задължително е спазването на графика!

 

 


Публикувана на: 12.01.2022