Заседание!!!

              На  12.01.2022 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17 ще се проведе заседание на обществения съвет и на училищното настоятелство.

Дневен ред:

 

  1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2021 г
  2. Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ ”С. Радев” за учебната 2022/2023 г. (чл.16, ал.1, т.10 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата)
  3. Разни

Публикувана на: 07.01.2022