ВАЖНО!!!


От вторник, 04.01.2022г.,
присъствено ще се обучават следните класове, които  отговарят на условието 30% от учениците в паралелката да са с изразено съгласие за присъствено обучение (съгласие за тестване или наличие на „Зелен сертификат):
8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е
9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е
10а, 10б, 10в, 10г, 10е
11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е
12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е
10д -  ОРЕС


Разписание на часовете за 04.01.2022г.
8,00- 8,30   тестване
8,30 - 9,45                    I блок
10,05 - 11,20               II блок
11,40 - 12,55               III блок
13,05 - 14,20               IV блок


Публикувана на: 03.01.2022