ВАЖНО!!! Учебен процес 20.12.2021 г.

 

От понеделник, 20.12.2021г.,
присъствено ще се обучават следните класове, които  отговарят на условието 30% от учениците в
паралелката да са с изразено съгласие за присъствено обучение (съгласие за
тестване или наличие на „Зелен сертификат):

8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е

9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е

10а, 10б, 10в, 10г, 10е

11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11е

12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е

10д - карантиниран - ОРЕС

 

Тестването на
учениците ще се извършва от 8,00 до 8,30 от учителите, които имат първи час. За целта те трябва да бъдат в училище 7,45ч 
за да си получат тестовете за класовете.

Разписание на часовете за 20.12.2021г.

8,00- 8,30   тестване

8,30 - 9,45                    I блок

10,05 - 11,20               II блок

11,40 - 12,55               III блок

13,05 - 14,20               IV блок


Публикувана на: 17.12.2021