Важно!!!Учебен процес 13.12.2021

 

От понеделник, 13.12.2021г.,
присъствено ще се обучават следните класове, които  отговарят на условието 50% от учениците в
паралелката да са с изразено съгласие за присъствено обучение (съгласие за
тестване или наличие на „Зелен сертификат):

8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е

9а, 9б, 9в, 9г, 9е

10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10е

11в, 11г, 11е

12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е

Тестването на учениците ще се извършва от 8,00 до 8,30 .


Разписание на часовете за 13.12.2021г.

8,00 - 8,30   тестване


8,30 - 9,45        I  блок

10,05 - 11,20     II блок

11,40 - 12,55   III блок

13,05 - 14,20  IV блок

 

Носенето на маски за ученици, учители и непедагогически персонал на територията на училището е задължително.

Учениците от следните паралелки -  9д, 11а, 11б, 11д остават
в ОРЕС. Те не отговарят на условието 50% от учениците в паралелката да са с изразено съгласие за присъствено обучение.


Публикувана на: 12.12.2021