График стипендии

Стипендии на ученици, които са ОРЕС - график 10.12.2021 г.

9в клас - 14:30 часа

9д клас - 14:40 часа

10д клас - 14:50 часа

11а клас - 15:00 часа

11б клас - 15:10 часа

11г клас - 15:20 часа

11д клас - 15:30 часа

 

Учениците, които са в ОРЕС, а класът е присъствено могат да получат стипендиите си от 14:30 часа до 15:30 часа., стипендиите ще се изплащат при охраната.

 

Стипендии на ученици, които са присъствено - 10.12.2021 г.

8 клас - касиера ще ги изплати на място в часовете.

9 и 10 клас - междучасието след първи блок, в кабинета на касиера.

11 и 12 клас - междучасието след втори блок, в кабинета на касиера.

 

Графика се отнася за тези ученици, които имат право да влизат в сградата на училището.

Стипендии ще се изплащат при представяне на лична карта.

 

 

 


Публикувана на: 08.12.2021