ВАЖНО!!! УЧЕБЕН ПРОЦЕС ОТ 6.12.21

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД09-4813/03.12.2021г. на Министъра на МОН от понеделник, 06.12.2021г., започва присъствено обучение за класовете, които  отговарят на условието 50% от учениците в паралелката да са с изразено съгласие за присъствено обучение (съгласие за тестване или наличие на „Зелен сертификат).

В ГПЧЕ „С. Радев“ това са следните паралелки:

8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е

9а, 9б, 9г, 9е

10а, 10б, 10в, 10г, 10е

11в, 11е

12а, 12б, 12в, 12г, 12д, 12е

Тестването на учениците ще се извършва от 7,45 до 8,45ч. на 06.12.2021г..

                Учениците, които имат „Зелен сертификат“ трябва да го носят при идване в училище. Същите ученици на 06.12.2021г. идват в гимназията в 8,45ч.

Учениците от класовете, които не са изявили желание за тест или нямат „Зелен сертификат“ продължават да бъдат в ОРЕС.

Носенето на маски за ученици, учители и непедагогически персонал на територията на училището е задължително.

Учениците от  9в, 9д, 10д, 11а, 11б, 11г, 11д остават в ОРЕС. Те не отговарят на условието 50% от учениците в паралелката да са с изразено съгласие за присъствено обучение.

Съгласно „Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа“, утвърдени със заповед № РД09-4756/30.11.2021г. на Министъра на МОН:

„В сградата на училището не се допускат:

 

Разписание на часовете за 06.12.2021г.

 

7,45 - 8,45   тестване

 

8,45 - 9,55        I блок

10,15 - 11,25    II блок

11,45 - 12,55   III блок

13,10 - 14,20  IV блок

В останалите дни от седмицата разписанието не се променя.

 

 

 


Публикувана на: 03.12.2021