Конкурс „Коледата“

Това е конкурс за рисунка, с която всеки един участник да има възможността да изрази Коледата такава, каквато я вижда и каквато иска да я покаже на останалите чрез неговото изкуство.

- Няма ограничения в техниките на рисуване, които ще се използват. Може техниката да е една избрана или смесена.

- Няма ограничения във видовете хартия или размера ѝ.

 

Условия за участие:

1.Творбата да бъде авторска.

2.Картините да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

3. Картините, участващи в конкурса не трябва да са награждавани в друг конкурс.

Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по своя преценка всички картини, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

-Към картините да бъдат приложени име, фамилия и клас.

-Позволява се участието на един участник с до три картини.

- Срок и адрес за предаване на конкурсните материали:

Допълнителна информация:

Оценяването ще се проведе в рамките на няколко дена. От 18-ти до 20-ти (включително) декември. С победителите ще се свържем на 21-ви декември чрез имейла, от който са изпратили писмото си за конкурса.


Публикувана на: 29.11.2021