Дни на програмата Еразмус

 

ДНИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС ПРАЗНУВАТ В ЕЗИКОВАТА

       Дните между 14-16 октомври по традиция в цяла Европа са посветени на популяризиране на цeлите на програмата, която носи името на един от първите радетели за обединена и мирна Европа Еразъм Ротердамски.

       В ГПЧЕ „Симеон Радев“ вече трета година работят по два проекта, свързани с тази програма, в която са взели участие повече от 330 ученици и 15 преподаватели.
      Единият от тях  - European History Moving  Project е насочен към създаване на европейски ценности чрез използването на киното като средство за обучение, като в същото време се запазят и националната идентичност и се  популяризира междукултурния диалог, споделя Милена Драганова-преподавателка по английски език в училището и участник в него.      
     На базата на исторически филми, учениците създадоха кратки филми пречупени през призмата на  европейската принадлежност. 

     Работата по проекта стимулира създаването на меки умения и насърчава използването на визуалните дигитални средства в процеса на образованието.

    Сред ползите за учениците, взели участие в проекта, ръководителите изтъкват подобрената им комуникация и компетентностите по чужд език, развитието на социални умения за справяне в непозната среда, адаптивност, креативност, изграждане на лидерски умения, опознаването на чужди култури, създаването на нови приятелства и междукултурни връзки.

    Вторият проект е свързан в по-голяма степен с повишаване на квалификацията на учителите и развитието на дигиталните им  умения. Проектът има за цел чрез прилагане на електронната платформа G suite в образованието те да използват технологиите при организацията на обучението, представянето на учебния материал и оценяването на учениците и възлагането на задачи за домашна работа и индивидуална подготовка на учащите, както и в извънкласни дейности и форми .

 


Публикувана на: 15.10.2021