Заседание обществен съвет

           На  14.10.2021 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17. ще се проведе заседание на обществения съвет,  при следния дневен ред:

  1. Отчитане изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2021 г
  2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2020/2021г
  3. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.


Публикувана на: 12.10.2021