ВАЖНО!!! МЕДИЦИНСКИ КАРТОНИ

       Медицинските картони на учениците, които нямат възможност да ги представят на хартиен носител, може да ги изпращат в електронен вариант на имейл:

 gp4e_med@abv.bg


Публикувана на: 15.09.2021