ВАЖНО!!! МЕДИЦИНСКИ КАРТОНИ

       Медицинските картони на всички ученици /в електронен вид/, за учебната 2021/2021 година,  да се изпращат на имейл:

 gp4e_med@abv.bg


Публикувана на: 15.09.2021