Заседание на обществен съвет!

На  07.07.2021 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17, ще се проведе заседание на обществения съвет

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на изпълнението на бюджета за Второто тримесечие на 2021 година .
  2. Разни – Утвърждаване на учебниците и УУП за учебната 2021/2022 г.

Публикувана на: 06.07.2021