Конкурс за есе - наградени ученици

      На 28.06.2021г.от 13,30ч. в зала № 2 на партерен етаж в Съдебна палата гр.Перник се състоя награждаването с предметни награди на класираните на първите три места участници в конкурс за есе на тема “Хулигански прояви на ученици. Детско насилие.“ от административните ръководители Районен съд – Перник г-н М.Алексов и на Окръжна  прокуратура – Перник, г-жа Г.Антова в присъствието на представители на Окръжен съд, гр.Перник, Районна прокуратура – Перник и Административен съд – Перник.

      На първо място  бе класирано есето на Диана Кирилова – X клас

      На второ място бе класирано есето на Борислава Савова - X клас

       На трето място  бе класирано есето на Вероника Христова - X клас

  Учебната 2020/2021 г. бе шестата по ред и петата такава, в която Окръжен и районен съд - Перник, Адм.съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура гр. Перник  съвместно  участват в реализирането на образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури, осъществена по силата на Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.  За училище - партньор и през тази година Регионалният инспекторат на образованието в гр. Перник определи  ГПЧЕ „Симеон Радев” – гр. Перник.

През месеците Март, Април, Май и Юни 2021г.  пред учениците се изнесоха 10 теми или 20 бр.лекции като за първи път бяха организирани в дистанционна форма на обучение /он-лайн/ през платформата ZOOM, поради въведените противоепидемични мерки в Република България срещу разпространението на болестта /COVID-19/. В Образователната програма „Съдебната власт информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/2021 година“ взеха участие 122бр. ученици от X-тите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр.Перник.

След последната лекция сред 49 бр. участници в програмата бе проведена анонимна анкета. Дадена е обща оценка от ученици – много добър /5,13/. Преобладаващо мнение за програмата е интересни теми, хубаво представяне.Като най-интересни лекции бяха посочени от учениците: Трафик на хора и домашно насилие.


Публикувана на: 02.07.2021