Важно за зрелостниците!

         Съгласно чл. 22, ал.9 от НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ определям  тридневен срок, в който зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия /в кабинета на заместник директорите/:

 


Публикувана на: 07.06.2021