Съобщение!!!

Уважаеми ученици, 

тези от вас, които са навършили 18 години към изборния ден ще могат да упражнят правото си да избират народни представители на 4 април 2021 година.
Информация за предстоящите избори можете да намерят на официалната страница на Централната избирателна комисия (ЦИК). Централната избирателна комисия е подготвила и специален дигитален материал с продължителност от 2 минути, предназначен за гласуване на ученици и студенти. Материалът е публикуван на официалната страница на ЦИК в рубриката „Избори за Народно събрание 2021”, подрубрики: „Разяснителна кампания” – „Дигитални материали” – „Дигитален материал за младите избиратели”. Може да бъде намерен и на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=E1pp_1isC9A


Публикувана на: 29.03.2021