ВАЖНО ЗА ДЕСЕТОКЛАСНИЦИТЕ!!!

НВО 10 КЛАС 

        Учениците, които желаят да се явят на НВО 10 клас по чужд език и/или информационни технологии /ПО ЖЕЛАНИЕ/ , изтеглете заявленията от сайта, попълнете ги  и  ги предайте на класните ръководители.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас -  изтегли от тук.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на Х клас  - изтегли от тук.

 


Публикувана на: 08.02.2021