График - стипендии!!!

 

Понеделник  01.02.2021 г.

Вторник    02.02.2021 г. Четвъртък   04.02.2021 г.

клас

от 14:00 часа до 14:15 часа  

10а клас

от 14:00 часа до 14:15 часа  

11а клас

от 14:00 часа до 14:15 часа  

9б клас

от 14:15 часа до 14:30 часа  

10б клас

от 14:15 часа до 14:30 часа  

11б клас

от 14:15 часа до 14:30 часа  

9в клас

от 14:30 часа до 14:45 часа  

10в клас

от 14:30 часа до 14:45 часа  

11в клас

от 14:30 часа до 14:45 часа  

9г клас

от 14:45 часа до 15:00 часа  

10г клас

от 14:45 часа до 15:00 часа  

11г клас

от 14:45 часа до 15:00 часа  

9д клас

от 15:00 часа до 15:15 часа  

10д клас

от 15:00 часа до 15:15 часа  

11д клас

от 15:00 часа до 15:15 часа  

9е клас

от 15:15 часа до 15:30 часа  

10е клас

от 15:15 часа до 15:30 часа 

11е клас

от 15:15 часа до 15:30 часа 

Учениците от 8 и 12 клас ще получат стипендиите си в четвъртък, когато са в училище в присъствена форма на обучение.


Публикувана на: 30.01.2021