Обществен съвет - заседание

       На  14.01.2021 година от 16:00 часа, в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17,   ще се проведе заседание на обществения съвет.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2020 г
  2. Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ ”С.Радев” за учебната 2021/2022 г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.


Публикувана на: 12.01.2021