ВАЖНО!!! УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

          В периода от 23.11.2020 година до 27.11.2020 година учебните занятия в ГПЧЕ"Симеон Радев" - гр. Перник, ще започват от 8:00 часа, по сега действащото седмично разписание.

        Учениците от VII и XII клас ще се обучават присъствено.

        Учениците от IX, X и XI клас ще се обучават от разстояние в  електронна среда  /ОРЕС/.

 

1-ви блок: 8.00 - 9.10 ч.

2-ри блок  9.30 - 10.40 ч.

3-ти блок : 11.00 - 12.10 ч.

4-ти блок: 12.20 - 13.30 ч.


Публикувана на: 20.11.2020