Дни на програмата ,,Еразъм +"

       

         

#Erasmusdays

        Дните, посветени на програма ,, Еразъм +" бяха отбелязани на 15-ти и 16-ти октомври 2020 с изготвянето на брошура за дейностите по изпълнението на настоящи проекти по тази програма.

        Представени бяха дейностите, ползите и устойчивия ефект от участието в проектни дейности, които стимулират развитието на многообразие от компетентности по чужди езици, социални умения, изграждат самочувствие на европейски граждани и обогатяват професионалния опит.

       ,,School in the cloud" 2019 -1 -BG1-KA101-061983 и ,,European History Moving Project" 2018-1-IT-02-KA201-048062 са проектите, които са резултат на високия професионализъм на колектива и учениците на ГПЧЕ ,, Симеон Радев".

      Пожелаваме си още успехи и ползотворно сътрудничество с програма ,,Еразъм+".

 

 

 


Публикувана на: 16.10.2020