ФОТОКОНКУРС!!!ВАЖНО!

ГПЧЕ „Симеон Радев“ организира фотоконкурс „Снимай Перник“

Линк към сайта на конкурса - тук.

 

ЕТО И НАГРАДЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА:

Изисквания към фотографиите:

В конкурса се допускат за участие само авторски фотографии.

Необходимо е снимките, участващи в конкурса, да отговарят на зададената тема и да притежават естетическа стойност.

Фотографиите, участващи в конкурса, не могат да съдържат имена, псевдоними или други надписи, идентифициращи автора им.

Снимките, участващи в конкурса не трябва да са награждавани в друг конкурс или да са участвали в изложба.

Организаторите на конкурса си запазват правото да отстраняват по своя преценка всички фотографии, които не отговарят на тези изисквания, нарушават етичните норми, представляват кадри тип „семеен албум” или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса.

Към фотографиите приложете име,фамилия и клас.

Снимката трябва да е формат JPEG и да не е обработвана.

Авторски права.

Правата върху снимките, участващи в конкурса остават изцяло на автора.

Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на творбите, с които участва, за промоционални цели на конкурса.

Авторите на селектираните за участие в изложбата фотографии и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикация на селектираните и наградените творби в рекламни и PR материали на организаторите без ограничения.

Адрес за предаване на конкурсните материали: us__gp4e@abv.bg

Краен срок: 16.10.2020г.

 

 


Публикувана на: 09.10.2020