Обществен съвет!

  На  15.10.2020 г., от 16.00 ч., в ГПЧЕ “С.Радев“ - гр.Перник, ул. “Бл.Гебрев“ №17. ще се проведе заседание на обществения  при следния дневен ред:

  1. Отчитане изпълнението на бюджета за трето тримесечие на 2020 г
  2. Отчет за работата на Обществения съвет за учебната 2019/2020г
  3. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.

 

 


Публикувана на: 09.10.2020