СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

СПИСЪК НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

КЛАС

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Пенка Рангелова

Росица Молева

Цветанка Ташкова

Силвия Иванова

Лилия Иванова

Фиданка Лазарова

Христина Лъскова

Елизабет Алексиева

Виолета Вълчева

Милена Боянова

Ива Георгиева

Михаела Иларионова

10а

Ваня Цветкова

10б

Антония Атанасова

10в

Борислава Николова

10г

Димитрина Върбанова

10д

Радослава Евгенниева

10е

Мирослав Мирчев

11а

Милена Драганова

11б

Любка Дамянова

11в

Слави Малинов

11г

Маринела Стоянова

11д

Наташа Миленова

11е

Милена Исаева

12а

Елизабет Игова

12б

Ани Райнова

12в

Десислава Маркова

12г

Веселка Александрова

12д

Мирослав Илиев

12е

Румяна Георгиева


Публикувана на: 11.09.2020