Важно съобщение за ученици и родители!!!

ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 - ТУК.

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията - тук.

Информация за родителя - тук.

Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 - тук.

 


Публикувана на: 11.09.2020