ВАЖНО!!! Свободно място след трето класиране

ГПЧЕ „Симеон Радев“ обявява 1 свободно място след трети етап на класиране както следва:

Необходими документи:

  1. Заявление до директора
  2. Свидетелство за основно образование

Документите се подават в канцеларията на гимназията от 03.08.2020г. до 05.08.2020г. (до 12.00ч.)


Публикувана на: 30.07.2020