График за получаване на стипендии

29.06.2020 година

14:00 часа - 8а

14:15 часа - 8б

14:30 часа - 8в

14:45 часа - 8г

15:00 часа - 8д

15:15часа - 8е

15:30 часа - 9а

15:45 часа - 9б

16:00 часа - 9в

16:15 часа - 9г

16:30 часа - 9д

16:45 часа - 9е

 

 

30.06.2020 година

14:00 часа - 10а

14:15 часа - 10б

14:30 часа - 10в

14:45 часа - 10г

15:00 часа - 10д

15:15часа - 10е

15:30 часа - 11а

15:45 часа - 11б

16:00 часа - 11в

16:15 часа - 11г

16:30 часа - 11д

16:45 часа - 11е


Публикувана на: 25.06.2020