ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД № РД-01-124/13.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Съдържание на новината:

/messages/images_14/source/Заповед № РД-01-124-13.03.2020 г. на МЗ.pdf


Публикувана на: 16.03.2020