Превантивни мерки на РУО - Перник

Уважаеми колеги,

Уважаеми граждани,

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб за короновируса, отнасящи се до дейността на администрациите, Ви информираме, че заявяването на услуги и получаването на документи ще се осъществява по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез използването на поставената за целта кутия на входната врата.

Контактът със служители от РУО – Перник може да се осъществява само при неизбежна необходимост след предварителна уговорка по телефона.

РУО - Перник


Публикувана на: 16.03.2020