Заседание Обществен съвет

  На  14.01.2020 г., от 17.00 ч., в ГПЧЕ“С.Радев - гр.Перник, ул.“Бл.Гебрев“ №17 ще се проведе заседание на обществения съвет..

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчитане изпълнението на бюджета за 2019 година
  2. Изразяване на становище по държавен план-прием на ГПЧЕ”С.Радев” за учебната 2020/2021 г.
  3. Разни

Заинтересованите лица могат да се запознаят с материалите за предстоящото заседание всеки ден, от 8.00 до 16.00 в кабинета на директора.


Публикувана на: 09.01.2020