Урок по ФВС съчетан с Английски език

      Учениците от 8а клас на ГРчЕ"Симеон Радев" - град Перник, участваха в окмбиниран урок по физическо възпитание и спорт и англйски език.

Те развиваха качеството бързина, разучаваха долен и горен начален удар, а в същото време учеха нови думи по английски език и усъвършенствха граматиката.


Публикувана на: 05.12.2019