Коледно математическо състезание

На вниманието на всички ученици,

които проявяват траен интерес към математиката,

техните учители и родители!

 

КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

 

На 15 декември (неделя) 2019г. от 10 часа в сградата на ГПЧЕ „С. Радев” ще се проведе Коледно математическо състезание за ученици от 1 до 12 клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Състезанието е индивидуално. Учениците от:

І клас  решават 10 задачи;

ІІ до Х клас  (без VІІ)  решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно описано решение. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният – Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.

VІІ клас решават задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване

ХІ-ХІІ  клас - във формата на Държавния зрелостен изпит.

Работа по темите:

За 1. и 2. клас – 90 минути,

От 3 до 12 клас – 120 минути;

Списък на участниците с разпределението им по стаи:

 на 14.12.2019 г. на интернет- страницата на ГПЧЕ „С. Радев“ - www.simeonradev.org след 19.30ч

Такса за участие на един ученик:  8.00 лева

Обявяване на резултатите: www.simeonradev.org на 20. 12. 2019г. след 17ч.

 НАГРАЖДАВАНЕ:

Класираните   на първите три места се награждават с медали и грамоти;

Класираните до пето място (включително)  се награждават с грамоти;

Място на награждаване: видеозала ІІ етаж ГПЧЕ „С. Радев”

Ден: ще бъде обявен допълнително

Време:13:30 ч.

Заявките за участие с приложен списък се приемат в ГПЧЕ „С. Радев”, на eli_igova@abv.bg, или на тел. 0886719592 до 13ч. на  13.12.2019г.

Таксата за правоучастие е 8.00 лв и се внася в ГПЧЕ „С. Радев” както следва:

09.12 - 13.12. 2019г. от 8.00 до 14.00ч.

14.12 – 14.12 2019г. от  12.00 до 16.00ч.

15.12.2019г. от 08.00 до 09.00ч.

Или превод в:

ЦКБ Перник- Изток

IBAN BG91CECB97903136262200

BIC CECBBGSF

 

За справка и информация САМО на тел. 0886719592

 

 ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ УСПЕШНА ПОДГОТОВКА 

И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Важно!!!

         Родители, които не желаят резултата на детето им да бъде публикуван да подадат декларация в канцеларията на ГПЧЕ „Симеон Радев“ до 15 ч.  На 13. 12. 2019г.

Декларация  за  несъгласие за оповестяване на резултатите -  изтегли от тук..

Заявка за участие - изтегли от тук.

Задачи от 2016 година - изтегли от тук.

Задачи от 2017 година - изтегли от тук.

Задачи от 2018 година - изтегли от тук.

 

 


Публикувана на: 03.12.2019